Tag: statystyka (2)

Obliczenia Statystyczne

Oferujemy także przeprowadzanie wszelkiego rodzaju obliczeń statystycznych dla biznesu, dzięki którym będziesz mógł zapewnić sobie pełen zakres wiedzy z wielu aspektów rynkowych, podlegających badaniom w zakresach statystycznych. Wszystkie zjawiska masowe, które będzie można zbadać poprzez statystyczne metody badawcze, będziemy mogli dokładnie przebadać, a uzyskane przez nas wyniki badań, następnie poddamy wnikliwym analizom oraz obliczeniom statystycznym, dzięki czemu możliwe będzie poprawienie swojej efektywności na rynku.

 

Warto tutaj wspomnieć, iż obliczenia statystyczne to przede wszystkim zapewnienie sobie dokładnej analizy zebranych podczas badań statystycznych informacji, bowiem musimy przecież pamiętać, iż są to tylko dane, z których dopiero należy wyciągnąć konkretne informacje poprzez właśnie obliczenia statystyczne. W podobny sposób, możemy przeprowadzać badania marketingowe, bowiem także i tutaj przydatne mogą się okazać wszelkiego rodzaju obliczenia statystyczne.

 

Jednocześnie musimy także powiedzieć, iż statystyka niestety nie jest wolna od pewnych niedoskonałości, a mamy tutaj na myśli tak zwany błąd statystyczny. Po prostu, elementem nieodłącznym statystyki i wszelkiego rodzaju badań statystycznych, jest tutaj losowość, bowiem nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, iż zbadamy wszystkie elementy danego zagadnienia w badaniu zjawisk masowych, wobec czego, opieramy się tylko na statystycznych założeniach, z uwzględnieniem wspomnianego właśnie błędu statystycznego.


Analizy danych - jak prognozować sprzedaż?

 

Analizy danych - budowanie prognoz sprzedażowych dla biznesu

Stabilna pozycja na rynku i możliwość rozwoju przedsiębiorstwa jest często uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej państwa, warunków sprzyjających danemu sektorowi, zapotrzebowaniu na produkty i usługi czy też możliwości finansowych klientów i odbiorców. Jak sprawdzić prognozy sprzedażowe dla swojej firmy, aby zaplanować rozwój firmy bez ryzyka? Skorzystaj z analizy danych.


Analizy danych najlepszym sposobem na ustabilizowanie pozycji w branży

Rzetelne prognozy sprzedażowe przygotowane na podstawie sprawdzalnych metod analizy danych, takich jak:

 • Modele Churn, pozwalających na określenie ryzyka odejścia klienta od Twojej marki, produktów lub usług. Identyfikowanie klienta sprawia, że przedsiębiorca jest w stanie lepiej sklasyfikować klientów, jak również umiejętnie odpowiadać na jego potrzeby.
 • Przeciwieństwa Modeli Churn’owych, dzięki którym można ustalić wskaźniki będące determinantami lojalności klienta.
 •  Modele scoringowe i analizowanie ryzyka kredytowego.
 •  Modele wskazujące na ryzyko niewypłacalności klientów.
 •  Wzory umożliwiające wykrycie oszustw oraz identyfikowanie ewentualnych nadużyć.
 •  Modele pozwalające określić ryzyko umieralności.

Wskazane metody znajdują zastosowanie w branżach takich jak:

 • Medycyna i farmacja,
 • Bankowość i sektor kredytowy,
 • Produkcja i sprzedaż,
 • Marketing i obsługa klienta,
 • Sektor publiczny.


Analizy danych przeprowadzane przez ekspertów BioStat® umożliwiają wydobycie cennych informacji, dzięki którym budowa planów rozwoju przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach odbywa się z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy, jak również celu który przedsiębiorca (zleceniodawca projektu analizy danych) chce osiągnąć.

W trakcie wyboru odpowiedniej metody analizy specjaliści BioStat® konsultują swoje działania z przedsiębiorcą, na zasadach partnerskiej współpracy, aby jak najlepiej poznać specyfikę funkcjonowania jego firmy, jak i całej branży.


Budowanie prognoz sprzedażowych efektem analiz

W efekcie zastosowania odpowiedniego modelu analizy danych, prognozy sprzedażowe będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zoptymalizować wyniki, uzyskiwane przez firmę i uzyskać stabilną pozycję w branży. Niezależnie od sektora, w jakim funkcjonuje firma prognozy sprzedażowe dają możliwość:

 • Wstrzymywania lub wznowienia planowanych projektów,
 • Motywowania zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż,
 • Zmiany celów sprzedażowych,
 • Redukcji budżetów i podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach.

 

Zyskaj nową jakość działania Twojej firmy, dzięki rzetelnym i prognozom sprzedażowym ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.