Tag: biostatystyka (2)

Analizy statystyczne – kompleksowo w medycynie

Nieustanny rozwój medycyny

Ciągły rozwój medycyny zakłada prowadzenie badań naukowych – komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych, wdrażania nowych metod leczenia, testowania innowacyjnych technologii medycznych itp. Aby móc rozwijać polską branżę medyczną potrzebne są wielopoziomowe badania, które obejmują także rzetelne analizy na poziomie matematycznym i statystycznym.
 

Statystyka dla branży medycznej

W dziedzinie medycyny istotne są statystyki m.in. dla zjawisk epidemiologicznych, badania obserwacyjne, w których testowana jest biorównoważność leków, jak również badania edukacyjne. Dokładne analizy statystyczne zakładają także wcześniejsze etapy takie, jak:

 • plan analizy statystycznej,
 • dobieranie próby statystycznej,
 • randomizowanie próby badawczej,
 • dokładne opracowanie formularzy badań,
 • przygotowanie baz danych,
 • dobór metod analitycznych,
 • kontrolowanie gromadzonych informacji,
 • stworzenie procesu badawczego w zaawansowanym oprogramowaniu.
   

Wybór metod analiz jest zależny od typu badania, jakie przeprowadza się w dziedzinie medycyny. Pośród wielu sprawdzonych sposobów działania w kontekście analizy danych, można wyróżnić m.in.:

 • wielowymiarowe i jednowymiarowe analizy danych zgromadzonych w trakcie badań klinicznych,
 • korelacje i regresje,
 • modele statystyczne oraz testy statystyczne,
 • analizy przeżycia pacjentów w oparciu o krzywe Kaplana-Meiera,
 • przejściowe analizy danych.

 

Nowoczesny system do gromadzenia i zarządzenia danymi z badań klinicznych eCRF.biz™, to odpowiednie rozwiązanie do obsługi i kontroli badań. Autorskie oprogramowanie agencji badawczej BioStat® pozwala nie tylko na administrowanie danymi, ale także nadzór nad dokumentacją finansowo – prawną projektu badawczego. Dzięki wielu konsultacjom z lekarzami, obserwatorami opracowano system, który jest zgodny z wytycznymi FDA-Title 21 CFR Part 11.
 

Technologia i analizy w rękach specjalistów

Analizy statystyczne na wysokim poziomie, realizowane przez zespół BioStat®, pozostają od początku do końca projektu w rękach specjalistów. Eksperci centrum statystyki BioStat® posiadają doświadczenie w badaniach dla liderów branży farmaceutycznej oraz świata naukowego. Rekomendowane analizy statystyczne BioStat® posiadają 12-miesięczną gwarancję.


Analizy danych - jak prognozować sprzedaż?

 

Analizy danych - budowanie prognoz sprzedażowych dla biznesu

Stabilna pozycja na rynku i możliwość rozwoju przedsiębiorstwa jest często uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej państwa, warunków sprzyjających danemu sektorowi, zapotrzebowaniu na produkty i usługi czy też możliwości finansowych klientów i odbiorców. Jak sprawdzić prognozy sprzedażowe dla swojej firmy, aby zaplanować rozwój firmy bez ryzyka? Skorzystaj z analizy danych.


Analizy danych najlepszym sposobem na ustabilizowanie pozycji w branży

Rzetelne prognozy sprzedażowe przygotowane na podstawie sprawdzalnych metod analizy danych, takich jak:

 • Modele Churn, pozwalających na określenie ryzyka odejścia klienta od Twojej marki, produktów lub usług. Identyfikowanie klienta sprawia, że przedsiębiorca jest w stanie lepiej sklasyfikować klientów, jak również umiejętnie odpowiadać na jego potrzeby.
 • Przeciwieństwa Modeli Churn’owych, dzięki którym można ustalić wskaźniki będące determinantami lojalności klienta.
 •  Modele scoringowe i analizowanie ryzyka kredytowego.
 •  Modele wskazujące na ryzyko niewypłacalności klientów.
 •  Wzory umożliwiające wykrycie oszustw oraz identyfikowanie ewentualnych nadużyć.
 •  Modele pozwalające określić ryzyko umieralności.

Wskazane metody znajdują zastosowanie w branżach takich jak:

 • Medycyna i farmacja,
 • Bankowość i sektor kredytowy,
 • Produkcja i sprzedaż,
 • Marketing i obsługa klienta,
 • Sektor publiczny.


Analizy danych przeprowadzane przez ekspertów BioStat® umożliwiają wydobycie cennych informacji, dzięki którym budowa planów rozwoju przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach odbywa się z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy, jak również celu który przedsiębiorca (zleceniodawca projektu analizy danych) chce osiągnąć.

W trakcie wyboru odpowiedniej metody analizy specjaliści BioStat® konsultują swoje działania z przedsiębiorcą, na zasadach partnerskiej współpracy, aby jak najlepiej poznać specyfikę funkcjonowania jego firmy, jak i całej branży.


Budowanie prognoz sprzedażowych efektem analiz

W efekcie zastosowania odpowiedniego modelu analizy danych, prognozy sprzedażowe będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zoptymalizować wyniki, uzyskiwane przez firmę i uzyskać stabilną pozycję w branży. Niezależnie od sektora, w jakim funkcjonuje firma prognozy sprzedażowe dają możliwość:

 • Wstrzymywania lub wznowienia planowanych projektów,
 • Motywowania zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż,
 • Zmiany celów sprzedażowych,
 • Redukcji budżetów i podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach.

 

Zyskaj nową jakość działania Twojej firmy, dzięki rzetelnym i prognozom sprzedażowym ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.