Badania rynku medycznego

Rozpoznawalna marka
Każda firma chce mieć rozpoznawalną markę i chce osiągnąć jak najlepszą pozycję na rynku. Aby sprostać temu zadaniu ważne by poznać dobrze branżę, w której chce się osiągnąć sukces. Najlepszym na to sposobem jest przeprowadzenie badania marketingowego rynku farmaceutycznego i badania rynku farmacja. W tym celu tworzy się strategię firmy, której odbiorcami są zarówno klienci jak i kontrahenci. By trafić do oczekiwanego grona odbiorców, należy konstruować cenę, ulotkę, opakowanie na podstawie silnej strategii. Jeśli firma istnieje już na rynku, warto rozpocząć od dogłębnej analizy dotychczasowej strategii. Zaleca się, by badanie marketingowe przeprowadziła firma zewnętrzne, wtedy otrzymane informacje powinny być wiarygodne i miarodajne. Kontakty z klientami powinny być dopiero kolejnym krokiem. W następnym etapie badania analizuje się odbiorców, do których powinna docierać dana marka oraz to, czy zaspokaja ona ich oczekiwania.

 

Jakie wybrać techniki?
Proces konceptualizacji badania, by był efektywny i prowadził do otrzymania miarodajnych wyników, powinien przebiegać zgodnie z metodologią badawczą. Ważnym krokiem ów procesu jest wybór odpowiedniej metody/techniki badawczej, spośród dostępnych. Wśród ilościowych wyróżnia się PAPI, której narzędziem jest papierowy kwestionariusz ankiety. Nowszym wydaniem jest CAPI, która to zastąpiła tradycyjną ankietę, ankietą w formie elektronicznej. Niewątpliwie proces zbierania jak i opracowywania danych przebiega zacznie szybciej. Inną ilościową metodą/techniką, jaką można pozyskać dane jest CATI, czyli przeprowadzanie wywiadów telefonicznych. Za pomocą ankiety internetowej (CAWI) również pozyskuje się dane do badań rynku farmacja. Niestety nie można przewidzieć do jakiego grona odbiorców ona dotrze i czy wypełni ja reprezentatywna liczba badanych. Oprócz metod ilościowych, wyróżnia się także metody jakościowe. Indywidualne wywiady, tzw. IDI są jedną z nich. Badania fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe także są wykorzystywane w tego typu badaniach. Innym przykładem badań jakościowych jest forma tajemniczego klienta odwiedzającego placówki apteczne, bądź z innym sprzętem medycznym.

 

Analiza danych zebranych
Przedostatnim etapem procesu konceptualizacji jest analiza zebranego materiału. Dobrze, jeśli analizę przeprowadza wiarygodny zespół badawczy, gdyż nie wpływa on na wyniki badań. Ostatnim etapem jest sporządzenie wniosków, w których zawarte są uwagi jak postępować w przyszłości.

badania opiniibadania fokusowebadania opinii pracownikow