Tag: analizy statystyczne (3)

Pomoc statystyczna – oszczędzaj czas, dzięki profesjonalistom

Prowadzenie badań naukowych pochłania wiele czasu badaczy. Ośrodki naukowe jak naukowcy prowadzący badania samodzielnie, doskonale zdają sobie sprawę z istotności przygotowania i przeprowadzenia rzetelnych analiz statystycznych w trakcie swoich badań. Tego typu działania wymagają posiadania odpowiednich narzędzi. Czas, umiejętności, a także znajomość metod i technik statystycznych, koniecznych do zrealizowania tego etapu badań naukowych sprawia, że warto przekazać analizy statystyczne w ręce specjalistów.

 

Działania ekspertów  

Profesjonalne rozwiązania w zakresie analizy statystycznej są oferowane przez wielu statystyków. Warto przejrzeć ich oferty oraz sprawdzić, jak wygląda proces badawczy: czy oferowane usługi są kompleksowe, czy może jest to jedynie konsulting?

Pomoc statystyczna powinna obejmować pełen zakres działań:

 • Projekt badawczy,
 • Etap gromadzenia danych,
 • Szczegółowe analizy statystyczne.
   

Ostatni z wymienionych elementów badań realizują zgodnie z wyznaczonym celem badawczym, dobierając najlepsze techniki analityczne:

 • Analizy jedno- i wielowymiarowe,
 • Korelacje, testy a także modele statystyczne,
 • Analizy przeżycia.
   

Końcowy raport z badań również powinien zostać wykonany przez agencję badawczą, ponieważ to specjaliści zajmujący się przeprowadzeniem analiz mają dostęp do najlepszych narzędzi, dzięki którym sprawnie operują zgromadzonymi podczas badań danymi.

Kompleksowo przeprowadzony proces badań statystycznych oferuje centrum statystyki agencji badawczej BioStat® . Poza wymienionym kompleksowym procesem prowadzenia badań, centrum statystyki zapewnia pomoc w przygotowaniu publikacji do renomowanego czasopisma znajdującego się na znaczącej liście Master Journal List (lista filadelfijska). Publikacja naukowa jest ważnym elementem w karierze naukowca, warto podsumować proces badawczy w cenionym periodyku naukowym. Dzięki ekspertom z BioStat® proces ten będzie znacznie łatwiejszy.

 

Doktorat, habilitacja, praca naukowa

Pomoc statystyczna w przypadku pracy naukowej, doktoratu czy też habilitacji jest dużym udogodnieniem, ponieważ zespół ekspertów może zrealizować badania na poziomie statystycznym szybko i bez ryzyka popełnienia błędu. Działając zgodnie wytycznymi ośrodków akademickich oraz wymogami promotora, statystyki BioStat® stanowią niezwykły walor pracy badawczej i podnoszą jej rangę w zakresie poznawczym.   

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy statystycznej proponowaną przez centrum statystyki BioStat®!


Analizy statystyczne – kompleksowo w medycynie

Nieustanny rozwój medycyny

Ciągły rozwój medycyny zakłada prowadzenie badań naukowych – komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych, wdrażania nowych metod leczenia, testowania innowacyjnych technologii medycznych itp. Aby móc rozwijać polską branżę medyczną potrzebne są wielopoziomowe badania, które obejmują także rzetelne analizy na poziomie matematycznym i statystycznym.
 

Statystyka dla branży medycznej

W dziedzinie medycyny istotne są statystyki m.in. dla zjawisk epidemiologicznych, badania obserwacyjne, w których testowana jest biorównoważność leków, jak również badania edukacyjne. Dokładne analizy statystyczne zakładają także wcześniejsze etapy takie, jak:

 • plan analizy statystycznej,
 • dobieranie próby statystycznej,
 • randomizowanie próby badawczej,
 • dokładne opracowanie formularzy badań,
 • przygotowanie baz danych,
 • dobór metod analitycznych,
 • kontrolowanie gromadzonych informacji,
 • stworzenie procesu badawczego w zaawansowanym oprogramowaniu.
   

Wybór metod analiz jest zależny od typu badania, jakie przeprowadza się w dziedzinie medycyny. Pośród wielu sprawdzonych sposobów działania w kontekście analizy danych, można wyróżnić m.in.:

 • wielowymiarowe i jednowymiarowe analizy danych zgromadzonych w trakcie badań klinicznych,
 • korelacje i regresje,
 • modele statystyczne oraz testy statystyczne,
 • analizy przeżycia pacjentów w oparciu o krzywe Kaplana-Meiera,
 • przejściowe analizy danych.

 

Nowoczesny system do gromadzenia i zarządzenia danymi z badań klinicznych eCRF.biz™, to odpowiednie rozwiązanie do obsługi i kontroli badań. Autorskie oprogramowanie agencji badawczej BioStat® pozwala nie tylko na administrowanie danymi, ale także nadzór nad dokumentacją finansowo – prawną projektu badawczego. Dzięki wielu konsultacjom z lekarzami, obserwatorami opracowano system, który jest zgodny z wytycznymi FDA-Title 21 CFR Part 11.
 

Technologia i analizy w rękach specjalistów

Analizy statystyczne na wysokim poziomie, realizowane przez zespół BioStat®, pozostają od początku do końca projektu w rękach specjalistów. Eksperci centrum statystyki BioStat® posiadają doświadczenie w badaniach dla liderów branży farmaceutycznej oraz świata naukowego. Rekomendowane analizy statystyczne BioStat® posiadają 12-miesięczną gwarancję.


Analizy danych - jak prognozować sprzedaż?

 

Analizy danych - budowanie prognoz sprzedażowych dla biznesu

Stabilna pozycja na rynku i możliwość rozwoju przedsiębiorstwa jest często uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej państwa, warunków sprzyjających danemu sektorowi, zapotrzebowaniu na produkty i usługi czy też możliwości finansowych klientów i odbiorców. Jak sprawdzić prognozy sprzedażowe dla swojej firmy, aby zaplanować rozwój firmy bez ryzyka? Skorzystaj z analizy danych.


Analizy danych najlepszym sposobem na ustabilizowanie pozycji w branży

Rzetelne prognozy sprzedażowe przygotowane na podstawie sprawdzalnych metod analizy danych, takich jak:

 • Modele Churn, pozwalających na określenie ryzyka odejścia klienta od Twojej marki, produktów lub usług. Identyfikowanie klienta sprawia, że przedsiębiorca jest w stanie lepiej sklasyfikować klientów, jak również umiejętnie odpowiadać na jego potrzeby.
 • Przeciwieństwa Modeli Churn’owych, dzięki którym można ustalić wskaźniki będące determinantami lojalności klienta.
 •  Modele scoringowe i analizowanie ryzyka kredytowego.
 •  Modele wskazujące na ryzyko niewypłacalności klientów.
 •  Wzory umożliwiające wykrycie oszustw oraz identyfikowanie ewentualnych nadużyć.
 •  Modele pozwalające określić ryzyko umieralności.

Wskazane metody znajdują zastosowanie w branżach takich jak:

 • Medycyna i farmacja,
 • Bankowość i sektor kredytowy,
 • Produkcja i sprzedaż,
 • Marketing i obsługa klienta,
 • Sektor publiczny.


Analizy danych przeprowadzane przez ekspertów BioStat® umożliwiają wydobycie cennych informacji, dzięki którym budowa planów rozwoju przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach odbywa się z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy, jak również celu który przedsiębiorca (zleceniodawca projektu analizy danych) chce osiągnąć.

W trakcie wyboru odpowiedniej metody analizy specjaliści BioStat® konsultują swoje działania z przedsiębiorcą, na zasadach partnerskiej współpracy, aby jak najlepiej poznać specyfikę funkcjonowania jego firmy, jak i całej branży.


Budowanie prognoz sprzedażowych efektem analiz

W efekcie zastosowania odpowiedniego modelu analizy danych, prognozy sprzedażowe będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zoptymalizować wyniki, uzyskiwane przez firmę i uzyskać stabilną pozycję w branży. Niezależnie od sektora, w jakim funkcjonuje firma prognozy sprzedażowe dają możliwość:

 • Wstrzymywania lub wznowienia planowanych projektów,
 • Motywowania zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż,
 • Zmiany celów sprzedażowych,
 • Redukcji budżetów i podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach.

 

Zyskaj nową jakość działania Twojej firmy, dzięki rzetelnym i prognozom sprzedażowym ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.